مشاوره های تخصصی تگکارآفرینان و مدیران موفق در حوزه های مختلف، شتاب دهنده نوآوری تگ را همراهی می کنند و تیم های پذیرفته شده می توانند در جلسات مشاوره خصوصی از تجربیات مشاوران بهره مند شوند.

 
 


فضای کار اشتراکیشتاب دهنده نوآوری تگ فضای کار مناسب با طراحی داخلی مطلوب، جهت استقرار تیم های پذیرفته شده را از طریق فراهم آوردن تجهیزات و امکانات مناسب مانند کتابخانه تخصصی، اینترنت پرسرعت، کامپیوتر، میز و صندلی و غیره به همراه اتاق های منتورینگ، جلسات و اتاق همفکر در دسترس تیم های پذیرفته شده قرار خواهد داد.خدمات آموزشی و مربیگریاین شتاب دهنده برای افراد دارای ایده های ناب کلاس ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه های مختلف کارآفرینی برگزار می کند و افراد علاقه مند و پذیرفته شده در دوره های پیش شتاب دهی و شتاب دهی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

 
 


سرمایه گذاریاین شتاب دهنده علاوه بر ارائه امکانات و خدمات در دوره های شتاب دهی با توجه به نوع فعالیت تیم استارتاپی، سرمایه نقدی موردنیاز را در اختیار تیم های پذیرفته شده قرار می دهد.